2014年6月29日 星期日

20140629_我ê「火金星」唸謠記智:

我ê「火金星」唸謠記智:
hué-kim-chheⁿ,cha̍p-gō͘-mê,chhiáⁿ lín î-á lâi chia̍h-tê,tê phang-phang,tê-bí-àng,àng tōa-kīm,tōa-kīm chò moâi-lâng,moâi-lâng tio̍h-hóe-sio,chhin-ke chheⁿ-ḿ chhia̍k-chhia̍k-tiô,tiô kah iū-á kha,n̂g--ē bán khì chia̍h,chheⁿ--e lâu leh sàng tiūⁿ-lâng,tiūⁿ-lâng o-ló hó,a-hiaⁿ chhōa a-só,a-só kha thiàⁿ bē ji̍p-pâng,a-hiaⁿ chhiú thiàⁿ bē e-lâng,pâng khang-khang⋯bē記得--ā?

沒有留言:

張貼留言