2015年8月7日 星期五

Tshit-thô北海道----第四工佇札幌

Tshit-thô北海道----第四工、定山溪→ 富良野(ふらの)→美瑛(びえい)之丘~拼布之路~四季彩之丘→富田農場→札幌
▲早起7點外tī定山溪萬世閣溫泉大飯店ê員工歡送中出發,目的地是さっぽろっ(札幌)東北爿ê富良野(ふらの)kap美瑛(びえい)看花田。因為路途遙遠超過2點鐘車程,中途tiàm砂川歇睏,北海道ê公路無闊,停車場好pha車,主要是地闊人少車mā無濟,庄腳所在來來去去ê車koh-khah少,m̄-koh車路保養bē-bái,坐佇車內感覺ē出--來。砂川歇睏站有花園,樹欉花蕊tsiâⁿ-súi,塗跤to̍h是清氣liu-liu無垃圾仔(lah-sap-á)。
12點前來到富良野(ふらの),需要先食晝,to̍h-tī餐廳食富良野風味餐,掛柴柄ê鉎仔平底鼎,造型tsiâⁿ特別,作料真鮮有魚有肉有青菜,lām-lām做一下烘煮,簡單ē飽,食飽閣有冰淇淋、網仔瓜[哈蜜瓜]食kah飽,看he網仔瓜kap咱台灣仝款,食--起來,ó͘!特別芳甜,ná-ē tsiah-ní好食,1周食了koh 1周,連紲食4周,夠本--à,m̄-thang貪心,驚做胃腸各樣,貴蔘蔘ê網仔瓜,轉來台灣to̍h食bē著,無彩!
餐廳面前ê風景已經真迷人,食飽散步行行--leh順紲翕相,了後行入花田,ua̋!súi--è tī tsia!闊莽莽lóng是花,tsiah-ní大遍tsiah-ní大坵,1坵1坵lóng是花,有紅有白,有黃有紫,真正十花五色,hō͘你目睭看kah起煙暈,人 是tshān-tshān-hiúⁿ,參觀--e比種作--è較濟,特別--è是tsia是丘陵地,懸低精差無傷濟,視線看真遠,背景是懸拄天ê山嶺,天清清,khóng-sik貼白色雲尪,有夠鮮tshioh活kioh,真想bueh起跤走,大聲喝,讚歎這天造人設ê奇景。
富良野(ふらの)tī北海道中部丘陵(khiu-lîng)地區,四箍輾轉是山,清幽曠闊,在地人除了種牧草飼和牛以外,koh-tī phòng--一下 naih--一下ê山崙種真濟花草,提煉精油芳料發展經濟,而且栽培五花十色各種花卉tsiâⁿ做1坵1坵ê花田,siâⁿ真濟外國遊客來tshit-thô觀賞消費,增加收入。
富良野(ふらの)看了koh去美瑛(びえい),1坵1坵無仝色水ê花草,tsiah大遍tsiah大遍種tī起起落落1-bong 1-bong ê低山崙,大地是生成ê,花田是人工,人ê智慧配合天然環境,遠遠ê山脈,懸懸ê藍天白雲,近看是1領1領柔軟地毯,看遠親像畫,無親目看m̄知影伊ê 媠是媠kah親像1幅大幅畫,閣再一擺讚嘆!
△因為車程超過2點鐘,所以中途tī砂川歇睏。

△súi-súi ê花蕊適合妝súi-súi ê 姑娘。△庄腳所在,沿路lóng是田園,青sìm-sìm、淺黃色、赤黃色,1大遍1大遍to̍h是媠。


△電火柱、人家厝,建築m̄是kài-súi,清氣恬靜。△庄腳徛家厝。富良野(ふらの)花田門喙,Ùi tsia入--去是仙境。


△食晝:富良野(ふらの)風味餐。

△好食ê網仔瓜[哈蜜瓜]。

△遠遠山脈,白白雲尪,綠色曠野,看真遠。看kah心涼脾土開。△人工彩色,黃紅青白,十花五色,配合自然,人間仙境。
△花田之外,田庄種作,1大遍1大遍ê農作物,仝款hiah-nī美麗。
△這是上重要ê經濟作物,茄仔色ê薰衣草(hun-i-tsháu),提煉精油芳料。

△大麥芒長,小麥芒短,這應該是大麥?(外行人烏白臆,mài講做大賣、小賣to̍h好。)

▲Tsia是美瑛(びえい),連紲4張佇上懸hit坵翕--è。△半途歇睏站,氣溫小可涼冷。
▲免稅商店買物:
這是出國旅行慣例,出國買物koh ē-tàng 紮轉去台灣,逐家買kah tsiâⁿ歡喜,後生買2罐「痛寶精」叫阮兩老--ē試看覓,講ē-tàng保養雙跤骨節。
買kah歡喜to̍h直接來到盈暗歇暝ê旅館。

▲暗頓=燒烤+蟹+飲料:
盈暗tsit頓tsiâⁿ tsheⁿ-tshau,菜色tsiâⁿ-tsē,肉類、蝦、蟹、菇,青菜、果子,據在你kah意,有熟有生,ē使得烘熟ē使得烘燒,koh-ū上kah意ê さしみ、さけ,lim hō͘小可茫茫,因為阿岳講明仔早起預定慢一點鐘出發。
▲暗時se̍h さっぽろっ(札幌)街路:
時間猶閣早,後生tshuā路去se̍h街,ùi札幌大通公園se̍h到車頭tsiah-koh轉來旅館,路--裡人無濟,車mā少,比大阪(おおさか)京都(きょうと)較無鬧熱。

感想:
Tē khuah lâng tsió hó-khiā-khí, thiⁿ tshing tsháu li̍k khong-khì tshiⁿ, tsū-jiân tsu-guân ū king-îng,  tsiah-ū tsit-khuán ê bí-kíng.
Huat-tī siā-huē lâng tsun-siú, 


沒有留言:

張貼留言