2018年12月31日 星期一

2019 Happy New Year !新年恭喜


2018年12月20日 星期四

099âng-bué-tang-á(紅尾噹仔)>鉛色水鶇>Formosan Plumbeous Water-Redstart.

099âng-bué-tang-á(紅尾噹仔)>鉛色水鶇>Formosan Plumbeous Water-Redstart.âng-bué-tang-á(紅尾噹仔),公鳥除了尾kap腹肚是紅咖啡色以外,賰--ê大部分是phú-phú ê niáu鼠仔色,tsiânn古錐可愛ê山溪仔鳥。歇中、低海拔山區有坑仔水lehê石頭堆,定定看in tī水濱tòm--一下tòm--一下,抑是展開尾羽,雙雙對對出現,互相呼聲應答,飛行時公鳥紅咖啡色ê尾羽非常影目。
âng-bué-tang-á(紅尾噹仔),以水面kap溪石頂ê昆蟲為主食,生活溪流邊,無論tshuē食、求偶、生湠攏真少離開倚溪邊ê兩爿山坪。
100oo-pe̍h-tang-á(烏白噹仔)>小剪尾>Formosan Little Forktail.
oo-pe̍h-tang-á(烏白噹仔),羽衣烏插白,喙pe烏烏,腹肚下kap兩支跤白皙皙,是山溪仔小型鳥。體刑大細kap âng-bué-tang-á(紅尾噹仔)鉛色水鶇差不多,是垂直分布較普遍ê鳥類,海拔3600m ê懸山,老濃溪源頭玉山國家公園有伊ê跤跡,大安溪中游溪邊,四角林林場海拔500m所在,嘛有伊ê形影。大部分單獨行動,順山溪仔邊沿路tshuē食。

2018年12月17日 星期一

098âng-kui-á(紅kui仔)>野鴝(kî)>Ruby-throat.

098âng-kui-á(紅kui仔)>野鴝()>Ruby-throat.

註:『頸子』台語叫頷頸(ām-kún),頷頸ê前面有食道ê所在叫做ām-kui,『甲狀腺腫』台語就是大ām-kui
âng-kui-á(紅kui仔)ê公鳥,ām-kui紅紅,是非常豔麗ê深紅色,âng-kui-á(紅kui仔)、âng-kui-á(紅kui仔),就是日本名野鴝(ê台灣在地名。
âng-kui-á(紅kui仔),生湠東北亞,寒--人南移東南亞各所在,每年秋天飛來台灣避冬,tuà到隔轉年四--月,猶算是普遍ê冬候鳥,活動低海拔ê山地kap平地,覕tiàm低欉ê樹林內,塗跤兜tshuē食,警戒心tsiânn重,罕得看著in-ê形影。

2018年12月10日 星期一

097Tsuí-tin-tang(水叮噹)>河烏>Brown Dipper.

097Tsuí-tin-tang(水叮噹)>河烏>Brown Dipper.
Tsuí-tin-tang(水叮噹),生活坑溝仔有水流ê清氣水溪谷附近,徛溪仔邊、石頭頂tshuē食活動,用伊ê生活環境來號名,是鄉土味真重ê山澗水鳥,好聽古錐。
Tsuí-tin-tang(水叮噹),伊會當靠近水面直線飛行,速度tsiânn緊,吱,聲幼響亮,ká-ná leh表演特技--咧。常在歇水濱岩石頂,尾仔翹翹,兩枝跤不sám時屈--leh--lehtsiânn古錐心適,抑是無張無持tso̍k入去水底,是陸鳥中上蓋gâu泅水ê鳥仔,而且會曉tī tshuah流急流中應用雙翼tshàng-tsúi-bī,抑是水內步輦行路。伊ê跤爪間雖然無像一般雁鴨有蹼(pok),卻會當水內活動,時常岩石頂用喙pe kō尾脽ê油脂腺來抹羽毛,hōo羽毛較bē bak tâm去。
Tsuí-tin-tang(水叮噹)tī tshuah流急流區tshuēê時間較濟,因為tshuah流區域較有水生昆蟲kap魚蝦抑是水底昆蟲。

2018年12月6日 星期四

094Ka-ka-á(咖咖仔)>樹鵲>Grey Tree Pie.

094Ka-ka-á(咖咖仔)>樹鵲>Grey Tree Pie.
Ka-ka-á(咖咖仔)ê吼聲粗噪(tshoo-tshò),「ka-á~ka-á~òo!」無真好聽,生活低山ê雜木林上、中層,飛行tsiânn慢,翼股白色斑紋kap腰部白色羽毛tsiânn明顯。
喙形粗厚有力,略略仔彎,kap一般鵲鳥仝款是雜食性,蟲豸、爬蟲類、兩棲類、水果、漿果攏愛食。做岫大欉ê樹仔尾溜,iap-thiap ê樹椏內。

2018年12月2日 星期日

093Tn̂g-bué-suann-niû(長尾山娘)>臺灣藍鵲>Formosan Blue Magpie.

093Tn̂g-bué-suann-niû(長尾山娘)>臺灣藍鵲>Formosan Blue Magpie.


Tn̂g-bué-suann-niû(長尾山娘),俗稱山娘仔,紅喙pe、紅跤骨、金藍色ê身軀,頭、頷烏色,尾長長烏插白、金藍花紋,非常súi低山區樹林頂面,三五隻七八隻排一列,ùi山坪向山坑仔直線飛行,排成一tsua̍h長尾陣,構成美麗ê隊伍。
tn̂g-bué-suann-niû(長尾山娘)本性兇惡,吼聲噪人耳,雜食性,食大型蟲豸、細隻鳥仔、鳥仔囝kap鳥仔卵、野鼠、杜定、蛙類,閣較愛食木瓜彼款水果。做岫原始雜木林,一岫生4~6隻鳥仔囝,鳥仔囝孵出了後,親鳥特別歹,兇kài-kài頭殼頷頸ê羽毛kek tshàng-tshànghán敵人侵入。

2018年11月29日 星期四

台語文行銷: Lahjih 20181130

台語文行銷:        Lahjih 20181130
「台語」行銷著直接講台語佮人對話。
「台語文」行銷需要計畫撇步。
「台文文」ê書寫大部份攏是台文界內銷家己較濟,若boeh外銷,時常tn̄g-tio̍h真濟「加講話」,說明chiâⁿ費氣,相諍是好辦法,諍輸無人chhap-siâu,諍贏朋友走了了,boeh按怎行銷?各人有各人ê法寶,我講我ê方法hō͘恁參考。
1、台語教學用「台語直接教學法」;台語文推銷著用「注入式行銷」。
2、台語文boeh外銷需要行入華語族群,LINE是市場好所在,加入華語群組。
3、看狀況,貼「台語文」ê對話,先用全漢字,chiah用漢羅文。
4M̄-thang傷捷貼,boeh貼上讚是「笑詼」,短短--à ta̍uh-ta̍uh-á
5、無人反對繼續貼。
6、出現有意見上蓋讚,這是hō͘你說明推銷ê機會,m̄-thang引起反彈,chiah有才調繼續行銷。
7、敢有效果?hō͘ 朋友看慣勢台語文書寫、漢羅文、lô-má-jī,認bat台語文書寫、漢羅文、lô-má-jī是上大功效。
8、後擺朋友若看著國小台語課本,tō-bē刺鑿,甚至ē kah囡仔做伙研究指導。
9、台語文上驚無人看,有看有機會,有「加講話」閣較有行銷ê機會。嫌貨chiah是買貨人。
10LINE群組互動互相尊重,m̄-thang論戰,chiah-ē達成咱ê行銷策略。
罔參考,是專業論說。

092Kheh-tsiáu(客鳥)>喜鵲>Magpie.

092Kheh-tsiáu(客鳥)>喜鵲>Magpie.

Kheh-tsiáu(客鳥),台灣是無外普遍ê留鳥,分布西部南北平原抑是低山區,ùi中國引進台灣已經200外年,中國話叫『喜鵲』,台灣人叫Kheh-tsiáu(客鳥)。叫聲「kah~kah~kah~」。
Kheh-tsiáu(客鳥),歇農耕地帶,庄跤郊區,雙雙對對出入,尤其是生湠期間,特別相好,tshuē食做岫攏ká-ná翁某仝款。做岫木麻黃、尤加利樹頂,真懸閣大kâi,用樹枝竹枝橫隔雜叉成球形空心ê岫,雜食性,大尾蟲、鳥仔囝、果子,特別木瓜上愛食。
 
客鳥----Siau Lah-jih散文
頂禮拜三早起時,tú-beh peh-tsiūnn(上)三樓教冊,無意中看著兩隻鳥仔,運動埕hia teh散步,tshuē物件食。Tsit兩隻鳥仔,生做真大隻,規身軀ê毛是烏--e tshap白,尾長長,頭殼額仔giâ懸懸,看起來不止仔高雅,尤其是行著路,bē tshia̍k-tshia̍k-tiô,一步仔一步,尾閣sìm一下sìm一下,予人感覺足大方足高貴--êTsit兩隻鳥仔,親像一對翁仔某ê款,tsit隻若行,hit隻就tuè
當我看kahnihê時,phu̍h--一下,一隻飛去--à,紲落另外彼隻嘛tuè後壁飛去。我斟酌in會飛到佗位去,in無驚惶,也無雄kôngkhuann-khuann-á飛,飛到運動埕西爿彼欉上大欉、上懸ê銀合歡樹頂,ah就無-khuàinn--à
天光日,來到學校,仝款peh-tsiūnn三樓,彼兩隻鳥仔又閣tī-hia teh散步,仝款遐爾相好,tsiânn予人欣羨,嘛tsiânn予人o-ló!好好仔kā in看詳細:「Ah!客鳥!He是客鳥!」差一屑仔就喝出來。莫怪--òo!原來是囡仔時代ê老朋友,才會予人感覺遐爾面熟遐爾親切,真是『好久不見!」
囡仔時代,庄跤舊厝正身後壁,有兩欉Ke-jiû-á樹,足懸大--ê,上頂面êue,時常有一種鳥仔來hia做岫生湠。阿爸牽我ê手,比樹頂ê鳥仔我講:「He號做客鳥!伊真巧哦!岫攏做足懸--ê,按呢才bē hông(予人)掠去飼,hôngtiàm鳥籠仔內。」
Ah hiah懸!若跋落來beh按怎?敢tsiânn危險--neh!」
「應該才著,in ê岫攏做kah足大ê(个),閣足勇--ê!你看,攏是用hit-luē(彼種)樹仔枝做--ê,親像阿爸teh圍籬笆按呢,一枝橫過來,一枝橫過去,每一枝柴仔攏相kit-tiâu--leh交叉固定就是thàu大風、落大雨,嘛去予liàn落來,足安全哦!你閣看詳細,Tsit兩隻客鳥,逐日攏足無閒--ê,一時仔飛出去,一時仔又閣飛轉來,伊ê喙內,攏會咬一枝柴仔枝,有--bòTsit-má in tú-leh做岫,大概母--ê beh生卵--a,閣一月外日,咱就會看著鳥仔囝,岫內hia ngiauh一下ngiauh一下--a!」
「阿爸!我知影啦!Ah你嘛足辛苦--ê乎!」……
將近beh四十冬--a,攏罕得看著客鳥,最近看著彼擺,會記得是四、五冬前,去參觀新萬仁製藥廠時,看著大門邊彼欉南洋杉頂懸,歇兩隻鳥仔,看起來ká-ná熟似面熟似面,較緊--a ê牽手講::「你看!樹仔頂彼兩隻鳥仔,是是客鳥?」
hm̀!大概是哦!你目睭hiah金,知偌久m̄-bat看著--à,較緊用khamelah kā hip起來!」
相片洗好,無kah luā滿意,細細隻仔,相片閣烏烏,連家己都看出來是「客鳥」……
閣飛來ti-hia teh散步--ā,正實是一對翁仔某仔,猶原是雙雙對對,遐爾恩愛,翁行某tuè,飄撇大範又閣高貴。Tsitbeh kā恁看予斟酌,看予清楚,有影生做tsiânn súi,喙pe.烏烏尖尖,尾長長翹翹,白色ê腹肚,si̍t股頭嘛tshap一寡仔白--êsīn--ê(剩的)攏是烏色--êAhm̄-tio̍h!看in飛起來才知影,si̍t ê外緣彼排羽毛嘛是白--ê。飛tiàm半空中phiat一下phiat一下,真正優美,真正好看,看in飛去樹仔頂才發現,原來in早就tī-hia做一个足大kâi ê岫,嘛是做足懸--êkah我細漢看著--ê仝款。
岫愈做愈大,照看beh tuà落來ê款哦!來--òo!來--òo!阮tsiânn歡喜恁留tiàm tsia kah阮做厝邊!阮是tsiânn hònn-kheh(好客)ê在地人,向望恁會tàng疼惜tsit-ê所在,做阮ê好厝邊,永遠tuà落來,kah阮相kap來拍拚,將tsit-ê所在成做一个真正有自由,有尊嚴ê美麗寶島。自tsit-má起,咱攏是家己人--a,無愛閣叫恁是「客鳥」,應該稱呼恁是「喜鵲」,咱人七月初七彼一工,搭橋予牛郎織女天河相會,做好代ê「喜鵲」!

2018年11月28日 星期三

Lahjih寓言:

Lahjih寓言:
114、講話不答不七:
兩个台灣人leh開講phò-tāu。
甲:『今天天氣』烏陰烏陰,『可能會下雨』?
乙:tō是--meh,『剛想出門溜踏』,tō tn̄g-tio̍h欲落雨,有夠鬱卒。
第三者:聽恁講話,ná-ē感覺不答不七,liâm-mī台語,liâm-mī華語?
甲:tō是án-ni--m̄,綴人講華語,bē-hiáu--è自然改換咱ê話語。
乙:hèⁿ--à!逐家m̄是攏按呢不答不七leh講。
㊣深層ê DNA,心內有母親,心內有母語;外在soah不知不覺綴人行。
115、漢羅lām寫,不答不七:
在來台語書寫有漢字有pe̍h-ōe-jī,台語漢字有時真費氣,ioh規晡m̄知發音、m̄知意思是啥乜,寫pe̍h-ōe-jī有人講是外國字,漢字、pe̍h-ōe-jī pún-chiâⁿ攏m̄是台灣字,借來用,慣勢tō是咱ê字。
現此時漢羅lām寫上著時,有人批評講不答不七,日文是かな lām漢字,敢講日文mā是不答不七。
㊣尊重別人,m̄-thang看輕家己。

2018年11月27日 星期二

091oo-a-á(烏鴉仔)>巨喙鴉>Large-billed Crow.

091oo-a-á(烏鴉仔)>巨喙鴉>Large-billed Crow.

oo-a-á(烏鴉仔),全身羽衣,喙kap兩支跤攏是烏色,叫聲「ahahahah」,是按呢號名--ê
oo-a-á(烏鴉仔),tsiânn大食,鼠類、杜定、狗母梭仔、母舅蛇、蛇類抑是蟲豸伊攏beh食,嘛興食鳥仔卵、鳥仔囝。俗語有一句講:「oo-a-á(烏鴉仔),無隔暝卵。」是leh講伊tsiânn貪食,鳥仔卵無khuàinn便罷,若去khuàinn著,一定食掉,無thang留落來。
一个人若無儲蓄tshun-tsûn ê習慣,現趁現開,趁了了食了了,就會使tsittsit句「oo-a-á(烏鴉仔),無隔暝卵。」來恥笑king-thé
oo-a-á(烏鴉仔),台灣是普遍ê留鳥,中高海拔山地,東部海岸壁攏bat出現,有聚集性,規陣tuà做伙,規陣飛同齊,警戒性強,若有giâu-gî koh樣,隨時「ahah」叫,隨隻飛走liu-suann。常糞埽堆tshuē食,興食家畜屍體。
古早戲文有「吉凶未到先有」,意思是講聽著烏鴉吼是歹吉兆,che對烏鴉來講,實在冤枉。